0963628225

MẶT BẰNG SHOPHOUSE KHỐI ĐẾ THƯƠNG MAỊ KOSMO TÂY HỒ

mat-bang-khoi-de-shop-house-kosmo
Mặt bằng shophouse Kosmo Tây Hồ

THIẾT KẾ SHOPHOUSE

SHOP S1 - LÔ GÓC - 1 TẦNG

Shophouse-kosmo-s1

SHOP S2 - MẶT ĐƯỜNG 10M - 1 TẦNG

Shophouse-kosmo-tay-ho-S02

SHOP S3 _ MẶT ĐƯỜNG 10M -1 TẦNG

Shophouse-kosmo-S03

SHOP S3A - LÔ GÓC - 1 TẦNG

shop-house-kosmo-tay-ho-s3A

SHOP S4 - MẶT ĐƯỜNG 10M - 1 TẦNG

Shophouse-kosmo-s04

SHOP S5 - MẶT ĐƯỜNG 10M - 1 TẦNG

Shophouse-kosmo-S06

SHOP S6 -MẶT ĐƯỜNG 10M - 2 TẦNG

Shophouse-kosmo-S06

LÔ S7 -MẶT ĐƯỜNG 10M- 2 TẦNG

shophouse-kosmo-tay-ho-S07

LÔ S8 -MẶT TIỀN 10M-2 TẦNG

Shophouse-kosmo-tay-ho-S08

LÔ S10 -MẶT TIỀN 10M- 2 TẦNG

shohouse-kosmo-S10

SHOP S1 -LÔ GÓC ( MẶT TIỀN) - 2 TẦNG

shophouse-kosmo-tayho-S11

LÔ SHOP 12 - 2 TẦNG- MẶT ĐỖ NHUẬN

shophouse-kosmo-s12

LÔ S12A - 2 TẦNG- MẶT ĐỖ NHUẬN

Shophouse-kosmo-13

LÔ S14 - 2 TẦNG - MẶT ĐỖ NHUẬN

shohouse-kosmo-S14

LÔ S15 -1 TẦNG - MẶT TIỀN ĐỖ NHUẬN

shophouse-kosmo-tay-ho-s15

SHOP 16- 1 TẦNG - MẶT TIỀN ĐỒ NHUẬN

Shohouse-kosmo-S16

S17 - 1 TẦNG - MẶT TIỀN ĐỖ NHUẬN

shohouse-ksomo-s17

S18 - LÔ GÓC-1TẦNG- MẶT TIỀN ĐỖ NHUẬN

shophouse-kosmo-tay-ho-S18 copy

SHOP S20- 1 TẦNG - MẶT TIỀN ĐỖ NHUẬN

shophouse-kosmo-tay-ho-S20-sửa

LÔ S21 - 1 TẦNG -LÔ GÓC -( XUÂN LA-ĐỖ NHUẬN )

Shohouse-kosmo-tayho-S21

Đăng ký để nhận thông tin về giá và chính sách bán hàng của Shophouse Kosmo Tây Hồ : 

Close Menu