0963628225

Danh sách các căn hộ chuyển nhượng hót nhất Kosmo Tây Hồ

 • Căn N2209 – Diện tích : 81 m2 , nội thất nguyên bản CĐT
 • Căn N1603 – Diện tích 118m2 , view Hồ Tây . 
 • Căn M1801–  Diện tích : 77,1 m2 , BC: TB, Nội thất nguyên bản chủ đầu tư
 • Căn N 702 – Diện tích : 81 m2 , BC : TB , Full nội thất 
 • Căn N701 – Diện tích : 86 m2 , BC: TB, Nội thất chủ đầu tư
 • Căn N710 – Diện tích : 87,6 m2 ,BC: TB,  Nội thất chủ đầu tư 
 • Căn N1003 : Diện tích 118m2 , BC : Đông Nam, view Hồ, Nội thất cơ bản
 • Căn N1009 : Diện tích 84,5 m2 , BC : Tây Bắc, Nội thất cơ bản 
 • Căn N1010 : Diện tích 87,6 m2 , BC: TB, Nội thất cao cấp
 • Căn C1601 . Diện tích : 81 m2 , BC : TB, Nội thất cao cấp 
 • Căn N607 – Diện tích 85m2 , BC : Đông Nam , Nội thất cơ bản 
 • Căn 1501 – Diện tích : 86m2 , BC : TB , Nội thất cao cấp 
 • Căn N2112 : Diện tích 96,5 m2 , BC – TB , Nội thất cao cấp 
 • Căn N1103 : Diện tích 118m2 , BC : Đông Nam , Nội thất cở bản
 • Căn C1201 : Diện tích : 81m2 – BC : Tây Bắc , Full nội thất 
 • Căn C401 : Diện tích 81 m2 , BC : Tây Bắc , Full nội thất
 • Căn C1701 : Diện tích 81 m2 , Bc : Tây Bắc , Full nội thất cao cấp
 • Căn C1002 , Diện tích : 102 m2 , BC : ĐB-TB , Full nội thất cao cấp
 • Căn C1503 , Diện tích 102 m2, BC : Đông Nam , Full nội thất cao cấp 
 • Căn C2805  Diện tích 185 m2 , BC : Đông Nam , Full nội thất cao cấp
 • Căn C2007 Diện tích 79 m2 , BC : Tây Bắc, Full nội thất cao cấp
 • Căn N1201 DT : 86 m2 , BC : TB, Nội thất cơ bản 
 • Căn M301 : 77m2 , Ban công : TB, Full nội thất cơ bản 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN BÁO GIÁ,CHỌN CĂN ĐẸP NHẤT

Close Menu